ประกันรถยนต์ 3+, 2+

ทำประกันรถยนต์ Pay Save 3+, 2+ ผ่าน สบาย แมกซี่ วันนี้
รับสิทธิพิเศษให้คุณยิ่งกว่าคุ้ม!!

- ทุนประกันภัยสูงสุด 300,000 บาท

- ผ่อน 0% นานสุงสุด 6 เดือน

- รับประกันรถยนต์ทุกรุ่น

- ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก*

- ไม่จำกัดอายุรถยนต์*

- เก๋ง กระบะ ราคาเดียว

- บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

 

  

เงื่อนไขในการรับประกันภัย
1. ประเภท 2+ 3+ ทุนประกันภัยต้องไม่สูงกว่าราคารถ ณ วันที่ทำประกันภัย
2. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ไม่สามารถใช้กับรถรุ่นที่ระบุไว้ได้
3. รหัส 320 ใช้สำหรับรถ Pickup น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน
5. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ใช้สำหรับรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับรถที่จดในนามนิติบุคคล (บริษัท) รถที่ใช้รับจ้าง และให้เช่า
6. บริษัทฯ ไม่ให้ความคุ้มครองอุปกรณ์เสริม เครื่องตกแต่ง รวมถึงอุปกรณ์ ที่ไม่ได้ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เช่น รถติดคอกรั้ว ตู้ทึบ
7. ไม่รับทำประกันภัยรถที่อยู่ในกลุ่ม Sport รถแข่ง รถดัดแปลงสภาพ รถโหลดเตี้ย รถยกสูง รถติดตั้งคาร์บอนแคฟร่า สติ๊กเกอร์ แรฟสี
8. ประเภท2+รับอายุรถไม่เกิน20ปีและประเภท3+รับประกันภัยไม่จำกัดปีของรถ (สำหรับ CHEVROLET รับประกันภัยอายุรถไม่เกิน 5 ปีทั้งประเภท 2+ 3+)
9. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ได้พิจารณาให้ส่วนลดเบี้ยสำหรับการติดตั้งกล้อง CCTV แล้ว 10. แคมเปญนี้ อนุโลมไม่ตรวจสภาพรถ

10. เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด*

โปรโมชั่นอื่นๆ